WELCOME TO HOMENETMEN

IN CANADA

Facebook

Homenetmen Canada
Homenetmen Canada
Կիրակի 15 Նոյեմբերին, Հ.Մ.Ը.Մ. Գանատայի մասնաճիւղերը հոգեհանգստեան պաշտօն խնդրեցին, Արցախեան պատերազմին ինկած հերոսներուն եւ Հ.Մ.Ը.Մ.ական նահատակներ՝
Եղբայր Գէորգ Հաճեան
Եղբայր Գրիգոր Ղազարեան
Եղբայր Էրիկ Գալստեան
Եղբայր Արտակ Մարտիրոսեան
Եղբայր Հայկ Դեւրիկլեան
Եղբայր Արտակ Իշխանեան
Եղբայր Արմէն Առուստամեան
Եղբայր Յարութ Բանոյեան
Եղբայր Յակոբ Ասթարճեան
Եղբայր Մոսիկ Սեքլեմեանի անմահ հոգիներուն, ինչպէս նաեւ բոլոր Հ.Մ.Ը.Մ-ական ննջեցեալներու հոգիներուն։
Հոգեհանգիստէն ետք, կատարուեցաւ ծաղկեպսակի զետեղում Հայ Կեդրոններու յուշարձաններու դիմաց եւ ընթերցուեցաւ Հ.Մ.Ը.Մ-ի Կեդրոնական Վարչութեան պատգամը։ @homenetmencanada
Homenetmen Canada
Homenetmen Canada
Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան նախաձեռնութեամբ, միութեան 102-ամեակին, #Արցախի պատերազմին եւ Հ.Մ.Ը.Մ.ական անմահ նահատակներուն նուիրուած տեսանիւթ։
Homenetmen Canada
Homenetmen - ՀՄԸՄ
Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան նախաձեռնութեամբ, միութեան 102-ամեակին, #Արցախի պատերազմին եւ Հ.Մ.Ը.Մ.ական անմահ նահատակներուն նուիրուած տեսանիւթ։
Homenetmen Canada
Homenetmen Canada
ԵՐԹԸ ՊԻՏԻ ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԻ ՅՈՅՍՈՎ,
ՀԱՒԱՏՔՈՎ ԵՒ ԱՆՍԱՀՄԱՆ ՆՈՒԻՐՈՒՄՈՎ

(Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ՊԱՏԳԱՄԸ ՝
ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ 102-ԱՄԵԱԿԻՆ ԱՌԻԹՈՎ)

Տօնական տրամադրութիւններէ ամբողջովին հեռու, մեր ժողովուրդին եւ հայրենիքին համար օրհասական պայմաններու մէջ, կը նշենք Հ.Մ.Ը.Մ.ի հիմնադրութեան 102-ամեակը։
102 տարի առաջ, այս օրերուն, նորանկախ Հայաստանի հետ ծնունդ կ’առնէր Հայ Մարմնակրթական Ընդհանուր Միութիւնը՝ Հ.Մ.Ը.Մ.ը, անմիջապէս լծուելով Ցեղասպանութեան զոհ գացած մեր ժողովուրդի զաւակներուն՝ հազարաւոր որբերու փրկութեան, դաստիարակութեան եւ հոգեմտաւոր կազմաւորման աշխատանքին։
Հ.Մ.Ը.Մ. ծնունդ կ’առնէր հայրենիքէն հեռու, Պոլսոյ մէջ, սակայն առաջին օրէն ան կը ձեռնարկէր հայրենի ժողովուրդի, պետականութեան եւ բանակին օժանդակութեան գործին, հաւատարիմ իր նշանաբանին՝ «Բարձրացի՛ր-բարձրացուր»-ին եւ սկաուտական խոստումին՝ ազգին ու Հայրենիքին ծառայելու պարտաւորութեան։
Ծառայութեան ճամբուն վրայ Հ.Մ.Ը.Մ. Հայաստանին կը ներկայացնէր իր լաւագոյն տարրերը՝ փորձառու խմբապետներն ու սկաուտները, որոնք կը յաջողէին գաղթական, որբ ու թշուառ պատանիներէն ստեղծել «Կամաւոր բանակ»-ը հայոց նորագոյն պատմութեան։
Բանակ մը, որ պիտի գործէր անդուլ եւ անվհատ, Հայրենիքի մէջ եւ Հայրենիքի խորհրդայնացումէն ետք՝ Հայրենիքէն դուրս, հայկական Սփիւռքի տարածքին, ամէնուրեք պահապանն ու պաշտպանը հանդիսանալով միութեան դաւանած արժէքներուն եւ հայ ժողովուրդի սրբազան նպատակներուն։
Այսպէս, Մայիս 28-ը, Եռագոյն դրօշը, անկախ Հայրենիքը, հողահաւաքը եւ հայահաւաքը պիտի հանդիսանային Հ.Մ.Ը.Մ.ի «Կամաւոր բանակ»-ին առաջնորդող սկզբունքները, որոնցմով հասակ պիտի առնէին եւ միութենական դաստիարակութիւն ստանային «Կամաւորական բանակ»-ի յաջորդական սերունդները, իրենց շարքերէն ծնունդ տալով նուիրեալներու, հայ ժողովուրդի ազգային հպարտութիւն ներշնչող դէմքերու եւ անձնազոհ նահատակներու՝ Վահան Չերազէն մինչեւ Վարդգէս Տէր Կարապետեան, Լիբանանի եւ Սուրիոյ հայութեան ինքնապաշտպանութեան ճակատներուն վրայ ինկած հերոսներէն մինչեւ Արցախեան առաջին պատերազմի նահատակները՝ Վարդան Բախշեանն ու Վաչէ Ռոստոմեանը, Վիգէն Զաքարեանն ու Յակոբ Առուստամեանը։
Ներկան տարբեր չէ երէկուան իրականութենէն։ Արցախեան նորագոյն պատերազմին Հ.Մ.Ը.Մ.ի «Կամաւոր բանակ»-ը դարձեա՛լ պատնէշի վրայ է եւ իր համահայկական կառոյցով դերակատար ու մասնակից է «Լինել-չլինելու» համահայկական մեր պայքարին։
Հ.Մ.Ը.Մ. աշխարհասփիւռ իր 111 մասնաճիւղերով զօրաշարժի մէջ է 27 Սեպտեմբերի առաւօտեան կանուխ ժամերէն սկսեալ, Արցախի, Հայաստանի եւ Սփիւռքի իր բովանդակ կարողականութիւնները ի սպաս դնելով պատերազմին յաղթական ելքին։
Սփիւռքի մէջ, Հ.Մ.Ը.Մ. հայկական դեսպանատուներու, Հայ Դատի մարմիններու եւ տեղական պատասխանատու կառոյցներու հետ գործակցաբար, մասնակից է թուրք-ազրպէյճանական պատերազմը դատապարտող ցոյցերուն եւ քարոզչական այլազան նախաձեռնութիւններուն։ Հ.Մ.Ը.Մ.ի մասնաճիւղեր կը կատարեն դաստիարակչական-տեղեկատուական հսկայական աշխատանք՝ ընկերային ցանցերով իրենց շարքերն ու համակիր շրջանակները տեղեակ պահելու համար Արցախեան պատերազմի վերջին նորութիւններուն։ Սկաուտներ ու մարզիկներ նամակներ կը գրեն հայկական բանակի զինուորներուն, անդամական շարքեր լիաբուռն կը մասնակցին «Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամ»-ի եւ Արցախի օժանդակութեան համար կատարուող դրամահաւաքներուն։ Բոլորը, անխտի՛ր բոլորը կ’աշխատին՝ յանուն Արցախին եւ յանուն հայութեան։
Արցախի մէջ, Յուլիս 2019-ին հիմնուած Հ.Մ.Ը.Մ.ի դեռատի մասնաճիւղը արդէն իսկ իր արեան տուրքը տուած է արիւնալի պատերազմին, նահատակութեան բագինին ընծայելով մասնաճիւղի անդրանիկ վարչութեան անդամ եղբ. Արտակ Իշխանեանը։
Մինչ Հայաստանի մէջ, հսկայական ու հերոսական աշխատանք կը կատարեն Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.ի մասնաճիւղերը՝ պատերազմի առաջին օրէն ձեռնարկելով բազմաճիւղ աշխատանքի։ Արդարեւ, Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.ի վարչութիւնը ժողովրդային հանգանակութեամբ կ’ապահովէ եւ ռազմաճակատ կ’ուղարկէ հայ զինուորին անհրաժեշտ հանդերձեղէն եւ պահածոյ ուտելիքներ։ Վարչութիւնը կը հոգայ Արցախէն ժամանակաւորապէս Հայաստան տեղափոխուած 500 ընտանիքի պարէնային եւ տնտեսական անմիջական անհրաժեշտութեան ապրանքներ։ Ու նաեւ, վարչութիւնը կը կազմակերպէ սկաուտական եւ գայլիկական տարիքի արցախցի երեխաներու ընկերային-դաստիարակչական ծրագիրներ։
Այս բոլորը կը կատարուին նիւթական մեծ զոհողութիւններով, կազմակերպչական գնահատելի ջանքով եւ ծառայութեան անսպառ ոգիով։ Կը կատարուին սկաուտներու կողմէ, որոնց պատասխանատուներէն շատերը, իբրեւ հայկական բանակի զինուորագրեալ անդամներ, Արցախի պաշտպանութեան համար իրենց ամէնէն թանկագինը՝ գարուն կեանքերը կը զոհաբերեն հայրենիքին ու հայութեան։ Այդ խմբապետներէն ու պատասխանատուներէն հինգը այսօր արդէն կ’ապրին երկրորդ կեանքով, որ կը կոչուի անմահութիւն։ Վարչական եղբայր Գէորգ Հաճեան, սկաուտներ Գրիգոր Ղազարեան, Էրիկ Գալստեան, Արտակ Մարտիրոսեան եւ Հայկ Դերիկլեան մահուամբ մահուա՛ն յաղթելով այլեւս կը պատկանին Հ.Մ.Ը.Մ.ի եւ հայութեան անմահ հերոսներու փաղանգին, իրենց կեանքով ու օրինակով դառնալով ներշնչման աղբիւր գալիք սերունդներուն։
Արդ, իր հիմնադրութեան 102-ամեակը միութեան անմահներու յիշատակին նուիրելով, Հ.Մ.Ը.Մ.ի ընտանիքը այսօր կը խոնարհի իր հին ու նոր բոլոր հերոսներու սխրանքներուն դիմաց եւ աշխարհով մէկ կազմակերպուած հոգեհանգստեան պաշտօններով եւ հաւաքներով կու գայ հաստատելու, որ իւրաքանչիւր նահատակի հետ մեծցած է պատասխանատուութեան իր բաժինը՝ հանդէպ իր ժողովուրդին եւ անոր բազմաչարչար հայրենիքին։
Հ.Մ.Ը.Մ. կու գայ հաստատելու նաեւ, որ ան պիտի շարունակէ 1918-ին սկսած իր երթը՝ յոյսով, հաւատքով եւ անսահման նուիրումով, որպէսզի մինչեւ հիմնադրութեան յաջորդ տարեդարձ, եւ նորանոր ամեակներ, հայութեան «Կամաւոր բանակ»-ը կարենայ Եռագոյն դրօշը հպարտօրէն կոթողել «Կատարն հայրենի լերանց հեռագոյն»։ Ու որպէսզի կիսատ չմնայ Վարդանին, Վիգէնին, Գէորգին, Արտակին եւ Հ.Մ.Ը.Մ.ական բոլոր նահատակներուն գործը եւ անպայման, ուշ կամ կանուխ, ազգովին նշենք մեր Մեծ յաղթանակը, յանուն մեր նահատակներուն, յանուն մեր վաղուան օրուան, յանուն մեր պետականութեան եւ Ազատ, Անկախ ու Միացեալ Հայաստանին։
Homenetmen Canada
Homenetmen Canada
ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ՝
Հ.Մ.Ը.Մ-ական նահատակ եղբայրներուն եւ բոլոր Հ.Մ.Ը.Մ-ական ննջեցեալներու յիշատակին։
Տեղի կ՚ունենայ, Կիրակի, 15 Նոյեմբերին, Գանատայի Հայց. Առաքելական եկեղեցիներէն ներս, յաւարտ՝ Սուրբ եւ անմահ պատարագի։
(Մոնթրէալ, Լաւալ, Թորոնթո, Գէմպրիճ, Վանգուվըր)։
Ներկայ գտնուելով մեր յարգանքի տուրքը մատուցենք, մեր նոր նահատակ եղբայրներուն, որոնք դարձան իրենց երդմանը ջատագովները։
Թող առ բարձրեալն Աստուած, մեզմէ առ յաւէտ բաժնուած բոլոր Հ.Մ.Ը.Մ-ականներու հոգիները պահէ լուսաւոր։ #parzrazeerparztrazoor
Homenetmen Canada
Homenetmen Canada
Official Words from Homenetmen Canada.

We are proud to announce that we have together achieved Homenetmen Canada’s goal of raising $200,000 for The Artsakh Fund ! On behalf of Homenetmen Canada 🇨🇦 we want to thank our chapters, our members and all the donors and supporters who contributed to our matching campaign. Although the Homenetmen Matching Program is over, please continue to donate to the Artsakh Fund.

Հ.Մ.Ը.Մ. Գանատայի Շրջանային Վարչութիւնս անհուն ուրախութեամբ կը յայտարարենք, որ մեր կազմակերպած դրամահաւաքը հասաւ իր նպատակին՝ $200.000-ի յատկացումով Արցախի Հիմնադրամին։
Մասնայատուկ շնորհակալութիւն կը յայտնենք Հ.Մ.Ը.Մ. Գանատայի բոլոր մասնաճիւղերուն, անդամներուն, նուիրատուներուն եւ քաջալերողներուն։
Շարունակենք մեր քսակները բանալ ու նուիրել Արցախին: Այս դժուար հանգրուանը պիտի շրջացնենք մեր միասնական աջակցութեամբ՝ նիւթապէս թէ բարոյապէս, ու կը վստահինք շատ շուտով յաղթանակի ղօղանչները պիտի հնչեն Շուշիի Ս. Ամենափրկիչ Ղազանչեցոց մայր տաճարէն 🙏🏻🇦🇲
Բոլորին վարձքը կատար։
#ԲԱՐՁՐԱՑԻՐԲԱՐՁՐԱՑՈՒՐ
#ՅԱՂԹԵԼՈՒԵՆՔ #ՀԶՕՐԱՐՑԱԽ 🇦🇲🇦🇲🇦🇲#parzrazeerparztrazoor
Homenetmen Canada
Homenetmen Canada
Homenetmen Canada
Հ.Մ.Ը.Մ.Ի «ԿԱՄԱՒՈՐ ԲԱՆԱԿ»Ը Ի ՍՊԱՍ ՝

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿՌԻՒԻՆԱրցախի ճակատներուն վրայ հայկական բանակին եւ կամաւորական ջոկատներուն կողմէ մղուող հերոսական կռիւներուն կողքին, 27 Սեպտեմբերէն ի վեր տեսակաւոր կռիւներ կը մղուին թիկունքը, հայկական «կամաւորական բանակ»-ի ներկայացուցիչներուն կողմէ։ Ցամաքամասէ-ցամաքամաս, երկիրէ-երկիր եւ քաղաքէ-քաղաք, հոն ուր Հ.Մ.Ը.Մ.ի կազմակերպական միաւորներ կան, այնտեղ քարոզչական-ցուցական, դաստիարակչական-տեղեկատուական կռիւներու կը մասնակցին բազմահազար կամաւոր Հ.Մ.Ը.Մ.ականներ, իրենց վարչական կազմերով, անդամներով, սկաուտ-մարզիկներով եւ համակիրներու լայն շրջանակով։

Այս հաստատումը կատարեց Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան հրաւէրով, Շաբաթ, 31 Հոկտեմբերին, միութեան համահայկական կառոյցը ներկայացնող ատենապետներու առցանց ժողովը, մասնակցութեամբ 26 Շրջանային եւ Մեկուսի շրջաններու ատենապետներու, Կեդրոնական Վարչութեան անդամներու եւ Կեդրոնական Վարչութեան յանձնախումբերու ներկայացուցիչներու։

Ժողովին բացումը կատարելով, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան ատենապետ եղբ. Վաչէ Նաճարեան ներկաները հրաւիրեց մէկ վայրկեան լռութեամբ յարգելու Արցախի պատերազմին նահատակուած չորս անձնազոհ Հ.Մ.Ը.Մ.ականներու՝ եղբայրներ Գէորգ Հաճեանի, Գրիգոր Ղազարեանի, Արիկ Գալստեանի եւ Արտակ Մարտիրոսեանի անմեռ յիշատակը։ Ապա, ան ներկայացուց հայ ժողովուրդի պատմական այս պահուն Հ.Մ.Ը.Մ.ի ազգային-միութենական պարտաւորութիւնները՝ հանդէպ հայրենիքին ու ժողովուրդին։ Կեդրոնական Վարչութեան ատենապետը կատարեց գործնական շարք մը թելադրանքներ՝ Հայաստանի եւ Սփիւռքի տարածքին միութեան շարքերը ամբողջական զօրաշարժի մատնելու եւ համահայկական մեր կռիւին ի սպաս դնելու համար։

Յատուկ ելոյթով հանդէս եկաւ Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.ի վարչութեան ատենապետ քոյր Սանտրա Վարդանեան, ներկայացնելով պատերազմի առաջին օրէն մինչեւ օրս Հ.Մ.Ը.Մ.ի Հայաստանի մասնաճիւղերուն կատարած աշխատանքները՝ Արցախէն Հայաստան տեղափոխուած 500 ընտանիքի սննդեղէնի, տնտեսական ապրանքներու եւ տաք հագուստներու օժանդակութիւն, նաեւ՝ Արցախէն Հայաստան ապաստանած 175 պատանիներու (6-16 տարեկան) ընկերային-դաստիարակչական ծրագիրներու կիրարկում։ Վարդանեան նշեց, որ այսօր մեծ թիւով Հ.Մ.Ը.Մ.ական սկաուտներ կը ծառայեն հայկական բանակին եւ ի հարկին չեն զլանար իրենց գարուն կեանքերը զոհաբերելու յանուն հայ հողին եւ հայ կեանքին, հաւատարիմ՝ միութենական իրենց դաստիարակութեան եւ ազգային մեր գերագոյն նպատակներուն։

Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.ի ատենապետին խօսքէն ետք, յաջորդաբար կարճ զեկուցումներ ներկայացուցին միութեան 25 շրջաններու ատենապետները, որոնք ընդհանուր գիծերով շեշտեցին, որ Հ.Մ.Ը.Մ.ի «կամաւոր բանակը» այսօր, ամէն ժամանակէ աւելի, ոգի ի բռին մասնակից է մեր ժողովուրդի համահայկական կռիւին, իր աշխատանքները համադրելով հայկական դեսպանատուներուն, Հայ Դատի մարմիններուն եւ հայկական համայնքներու պատասխանատու կառոյցներուն հետ։ Հ.Մ.Ը.Մ. ներկայ է գետնի վրայ կազմակերպուած բողոքի ելոյթներուն (ընդդէմ Ազրպէյճանի, Թուրքիոյ եւ Իսրայէլի դեսպանատուներուն), ներկայ է ընկերային ցանցերուն մէջ (դաստիարակչական, քարոզչական եւ տեղեկատուական լայն արշաւներով)։ Ներկայ է նաեւ Հայաստանի եւ Արցախի օժանդակութեան ծրագիրներով («Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամ»-ի ի նպաստ դրամահաւաքներով, Արցախի ու Հայաստանի կարիքներուն համար կատարուած հանգանակութիւններով եւ զանազան տեսակի ապրանքներու հաւաքման ու առաքման աշխատանքներով)։ Հ.Մ.Ը.Մ. ներկայ է հո՛ն, ուր ազգային պարտականութեան թելադրանք կայ, հայրենիքի ու հայութեան օգնութեան կանչ կայ՝ Սիտնիէն մինչեւ Մոսկուա, Լոս Անճելըսէն մինչեւ Պուէնոս Այրէս, Մարսէյ, Միւնիխ, Սթոքհոլմ, Աթէնք, Հալէպ ու Պէյրութ։

Զեկուցումներու աւարտէն ետք, առցանց ժողովի վերջին բաժինով, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան ատենապետը յայտարարեց, որ առ ի զօրակցութիւն հայկական բանակին՝ աշխարհով մէկ միութիւնը կը ձեռնարկէ հայ զինուորներու հասցէագրուած նամակարշաւի մը։ Ան նաեւ շեշտեց, որ Հ.Մ.Ը.Մ. 102-ամեակի այս տարուան տօնակատարութիւնները Նոյեմբեր 15-ին կը յատկացնէ Արցախի համար զոհուած հայութեան նահատակներուն ընդհանրապէս եւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի հին ու նոր անմահ հերոսներուն յատկապէս։

Իբրեւ գործնական աջակցութիւն Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.ի կատարած ժողովրդանուէր աշխատանքին, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան ատենապետը յայտարարեց 10 հազար ամերիկեան տոլարի յատկացում՝ Հայաստանի միաւորին։ Ան աւելցուց, որ Հ.Մ.Ը.Մ.ական նուիրատու մը իր կարգին 10 հազար տոլարով կ’աջակցի գաղթականներու եւ արցախցի պատանիներու յատուկ ծրագիրներուն։ Նուիրատուութիւններու խոստումներ կատարեցին նաեւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի բազմաթիւ շրջաններ, վերահաստատելով օրհասական այս օրերուն Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.ի ճամբով հայութեան եւ անոր յաղթական կռիւին տէր կանգնելու Հ.Մ.Ը.Մ.ական իրենց յանձնառութիւնը եւ համահայկական կամքն ու վճռակամութիւնը։Հ.Մ.Ը.Մ.Ի
ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ