WELCOME TO HOMENETMEN

IN CANADA

Facebook

Homenetmen Canada
Homenetmen Canada
Նախաձեռնութեամբ՝ Հ.Մ.Ը.Մ. Գանատայի Շրջանային Սկաուտ Խորհուրդին, Կիրակի 11 Ապրիլին, տեղի ունեցաւ Հ.Մ.Ը.Մ. Գանատայի խմբապետական դասախօսական շարքի առաջին դասախօսութիւնը, առցանց միջոցով։
Նիւթ՝ պատրաստել ղեկավար
Դասախօս՝ եղբ. Յակոբ Էմրազեան (Քուէյթէն)
Homenetmen Canada
Homenetmen Canada
Նախաձեռնութեամբ եւ կազմակերպութեամբ՝ Հ.Մ.Ը.Մ. Գանատայի Շրջանային Սկաուտ Խորհուրդին, Վկայեալ կարգի աշխատանքները կը կատարուին առցանց դրութեամբ։
Մեզի համար ուրախութիւն եւ հպարտութիւն է ունենալ մեծ թիւով մասնակիցներ։
Վարձքերնիդ կատար եւ յաջողութիւն քոյրեր ու եղբայրներ։
Homenetmen Canada
Homenetmen Canada
Հ.Մ.Ը.Մ. Գանատայի Շրջանային Վարչութեան նախաձեռնութեամբ, Շաբաթ 27 Փետրուար, 2021-ին, յետմիջօրէի ժամը 2:00-5:30 տեղի ունեցաւ միջ-վարչական առցանց ժողով։
Ժողովին իրենց մասնակցութիւնը բերին 35 քոյրեր եւ եղբայրներ։ Ներկայ էին Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան անդամ՝ եղբ. Մոսիկ Թոփուզեան, Շրջանային Սկաուտ Խորհուրդի ներկայացուցիչներ, Շրջանային Մարզական յանձնախումբի ներկայացուցիչներ, մասնաճիւղերու վարչական անդամներ՝ Լաւալ, Մոնթրէալ, Թորոնթօ, Գէմպրիճ, Սէյնթ Գաթարինզ .Վանգուվըր, եւ Շրջանային Վարչութեան անդամներ։
Ժողովը բացուեցաւ մէկ վայրկեան լռութեամբ յարգելով յիշատակը մերօրեայ Արցախեան պատերազմի բոլոր նահատակներու եւ ի մասնաւոի Հ.Մ.Ը.Մ.-ական նահատակ եղբայրներու, ինչպէս նաեւ վերջերս մեզմէ առ յաւէտ բաժնուած բոլոր Հ.Մ.Ը.Մ.-ական վաստակաշատ եղբայրներու։ Ապա խօսք առաւ Կեդրոնական Վարչութեան անդամը։
Մասնաճիւղերու ներկայացուցիչները ներկայացուցին մասնաճիւղերու գործունէութեանց հակիրճ զեկոյց։ Շրջանային Սկաուտ Խորհուրդն ու Մարզական յանձնախումբը ներկայացուցին իրենց կատարած աշխատանքներն ու ապագայ ծրագիրները։
Ժողովին վերջին օրակարգն էր դասախօսութիւն, նիւթ ունենալով՝ պատերազմի եւ համաճարակի ազդեցութիւնը մեր հոգեվիճակին վրայ։ Խորհուրդներ երիտասարդներուն։
Դասախօս՝ Տոքթ. Կարին Փափազեան-Զոհրապեան։
Շրջանային Վարչութիւնս կու գայ իր խորին շնորհակալութիւնը յայտնելու Տոքթ. Կարինի շահեկան դասախօսութեան։ Կը շնորհաւորենք վարչութիւններուն ու յանձնախումբերուն՝ իրենց կատարած միութենական աշխատանքներուն, կեանքի այս ամենէն դժուարին օրերուն։
Շնորհակալութիւն բոլորին մասնակցութեան։
Բարձրացի՛ր Բարձրացո՛ւր։ Homenetmen Canada held its annual chapters executive meeting online on Saturday February 27th between 2pm - 5:30pm. @homenetmencanada @homenetmentoronto @homenetmengamkmtl @homenetmenlaval2010 @homenetmencambridge @homenetmenvancouver
Homenetmen Canada
Homenetmen Canada
Հ.Յ.Դ. 130-ամեակ
Homenetmen Canada
Homenetmen Canada
Երեքշաբթի, 16 Փետրուար, 2021-ին, Հ.Մ.Ը.Մ. Գանատայի Շրջանային Մարզական յանձնախումբի հրաւէրով, տեղի ունեցաւ մարզական առցանց հանդիպում մը։ Մասնակցեցան Հ.Մ.Ը.Մ. Գանատայի մասնաճիւղերու ներկայացուցիչներ։
Հանդիպման ընթացքին, արծարծուեցաւ ներկայի դիմագրաուած դժուարութիւններն ու անոնց բարւոք լուծման հնարաւորութինները, ինպէս նաեւ առաջարկուեցան բնականոն մարզական կեանքի վերադարձի միջոցներու մասին տարբեր գաղափարներ։