WELCOME TO HOMENETMEN

IN CANADA

Volunteer Leadership

Yeghpayr Danny Margorian

President

Kouyr Tsoler Panossian

Secretary

Yeghpayr Armen Krikorian

Treasurer

Arby Gazarian

Scouting Representative

Kouyr Sossi Dayian

Sporting Representative

Bookkeeper

Yeghpayr Ara Imamejian

Montreal Representative

 

Yeghpayr Berj Atolikian

Laval Representative

Facebook

Homenetmen Canada
Homenetmen Canada
From #NiagaraFalls to #Armenia, Happy Independence Day!
🇨🇦🇦🇲🇨🇦🇦🇲🇨🇦🇦🇲🇨🇦🇦🇲
Homenetmen Canada
Homenetmen Canada
Շնորհաւոր Հայաստանի վերանկախացման 29-րդ ամեակը - Happy Independence Day Armenia 🇦🇲 #homenetmencanada #republicofarmenia
Homenetmen Canada
Homenetmen Canada
Աստուած հոգին լուսաւորէ 🙏🏻
Homenetmen Canada
Homenetmen Canada
"Մեզի համար, Պէյրութի պայթումին զոհ գացած հայ նահատակներու ընտանիքներուն եւ վիրաւորներուն հասնիլը առաջնահերթութի’ւն է, քանդուած կամ վնասուած տուներուն վերանորոգումը անյետաձգելի’ է, մեր կրթական կառոյցներուն աջակցութիւնը հրամայակա’ն է ու մեր համայնքային, կրօնական, մշակութային, բարեսիրական եւ այլ կառոյցներու վերականգնումը՝ կենսակա’ն:

Օգոստոսի 9-ին, Արամ Ա վեհափառի թելադրանքով՝ Լիբանանի մէջ կեանքի կոչուած է Լիբանանահայութեան Վերականգնումի Մարմինը, բաղկացած երեք յարանուանութեանց, երեք աւանդական կուսակցութիւններու եւ երեք բարեսիրական կազմակերպութիւններու ներկայացուցիչներէն: Նոյն ոգիով, Գանատայի մէջ եւս աշխատանքը պիտի ծաւալուի միասնակա’ն ճիգերով: Հանգանակուած գումարը պիտի փոխանցուի Լիբանանահայութեան Վերականգնումի Մարմնի Ժընեւի դրամատնային հաշիւին:

Տուրքէ զերծ ձեր նուիրատուութիւնները կրնաք փոխանցել սեղմելով հոս

https://camam.akaraisin.com/ui/relief4beirut

կամ հեռաձայնելով 1-855-RLF4BEY ( 1 855 753 4239) թիւին:

Այսու կոչ կ’ուղղենք համայն գանատահայութեան, միասնական ոգիով՝ մասնակցելու այս նուիրահաւաքին, հասնելու՛ մեր ժողովուրդի կարիքներուն, յաղթահարելու՛ դժուարութիւնները, ամո՛ւր պահելու մեր կառոյցները եւ վերականգնելու’ լիբանանահայութեան բաբախուն օճախը"

Լիբանանահայութեան Օժանդակութեան Գանատայի Միացեալ Մարմին
Homenetmen Canada
Homenetmen Canada
Օժանդակե՛նք Լիբանանահայութեան։