WELCOME TO HOMENETMEN

IN CANADA

Volunteer Leadership

Yeghpayr Danny Margorian

President

Kouyr Tsoler Panossian

Secretary

Yeghpayr Armen Krikorian

Treasurer

Arby Gazarian

Scouting Representative

Kouyr Sossi Dayian

Sporting Representative

Bookkeeper

Yeghpayr Ara Imamejian

Montreal Representative

 

Yeghpayr Berj Atolikian

Laval Representative

Facebook

Homenetmen Canada
Homenetmen Canada
Հ.Մ.Ը.Մ-ի խմբապետական 8-րդ առցանց համագումարին Գանատայի շարջանէն իրենց մասնակցութիւնը կը բերեն, Հ.Մ.Ը.Մ. Գանատայի Շրջանային Խմբապետն ու Խմբապետուհին՝ Եղբ. Արուշ Պէրպէրեան եւ Քոյր Սարին Քէօսէեան։
Homenetmen Canada
Homenetmen - ՀՄԸՄ
Համա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական խմբապետական համագումարները անցնող 38 տարիներուն.- Նպատակ, գլխաւոր թուականներ, հիւրընկալ քաղաքներ։
#PHJ2018
Homenetmen Canada
Homenetmen Canada
Հ.Մ.Ը.Մ. Գանատայի Շրջանային Վարչութիւնը, Երեքշաբթի 28 Յուլիսին, առցանց միջոցով հանդիպում ունեցաւ Հ.Մ.Ը.Մ. Գանատայի Շրջանային Սկաուտ Խորհուրդին, Շրջանային Խմբապետներուն, Մարզական Յանձնախումբի եւ Մասնաճիւղերու ներկայացուցիչներու հետ:
Ժողովի ընթացքին ներկայացուեցաւ իւրաքանչիւր մասնաճիւղի տարած աշխատանքը ներկայի իրավիճակի ընթացքին, գնահատուեցաւ կատարուած սկաուտական թէ այլ բոլոր աշխատՆքները։ Արծարծուեցաւ բնականոն միութենական կեանքի վերադարձի բոլոր տուեալներն ու նախզգուշութիւններու տարբեր միջոցները, մեր սկաուտներուն ու մարզիկներուն ապահովութիւնը ամէն բանէ վեր դասելով։
Homenetmen Canada
Homenetmen Canada
Համա-Հ․Մ․Ը․Մ․ական Խմբապետական առցանց համագումարը իր աշխատանքներուն ընթացքին
#PHOC2020
Homenetmen Canada
Homenetmen Canada
Համա-Հ․Մ․Ը․Մ․ական Խմբապետական առցանց համագումարը լուսանկարներով
Homenetmen Canada
Homenetmen Canada
Այս տեսանիւթով իր տպաւորութիւնները կը ներկայացնէ Դ․ Համագումարի մասնակիցներէն օրին Հ․Մ․Ը․Մ․ի Լիբանանի Շրջանէն, այժմ՝ Հ․Մ․Ը․Մ․ի Արեւմտեան Միացեալ Նահանգներու Շրջանէն քոյր Սեդա Պէշլեան-Սաղպազարեան։
#PHOC2020
Homenetmen Canada
Homenetmen - ՀՄԸՄ
Այս տեսանիւթով իր տպաւորութիւնները կը ներկայացնէ Դ․ Համագումարի մասնակիցներէն օրին Հ․Մ․Ը․Մ․ի Լիբանանի Շրջանէն, այժմ՝ Հ․Մ․Ը․Մ․ի Արեւմտեան Միացեալ Նահանգներու Շրջանէն քոյր Սեդա Պէշլեան-Սաղպազարեան։
#PHOC2020
Homenetmen Canada
Homenetmen Canada
Համա-Հ․Մ․Ը․Մ․ական խմբապետական Ա․ առցանց համագումարի նախօրեակին, համա-Հ․Մ․Ը․Մ․ական նախորդ 7-ը համագումարներու մասնակից քոյրեր եւ եղբայրներ իրենց տպաւորութիւնները պիտի փոխանցեն մասնակիցներուն։
Այս տեսանիւթով իր տպաւորութիւնները կը ներկայացնէ Ա․ Համագումարի մասնակիցներէն Հ․Մ․Ը․Մ․ի Լոնտոնի Մեկուսի Շրջանէն եղբ․ Րաֆֆի Սարգիսեան։
Homenetmen Canada
Homenetmen - ՀՄԸՄ
Համա-Հ․Մ․Ը․Մ․ական խմբապետական Ա․ առցանց համագումարի նախօրեակին, համա-Հ․Մ․Ը․Մ․ական նախորդ 7-ը համագումարներու մասնակից քոյրեր եւ եղբայրներ իրենց տպաւորութիւնները պիտի փոխանցեն մասնակիցներուն։
Այս տեսանիւթով իր տպաւորութիւնները կը ներկայացնէ Ա․ Համագումարի մասնակիցներէն Հ․Մ․Ը․Մ․ի Լոնտոնի Մեկուսի Շրջանէն եղբ․ Րաֆֆի Սարգիսեան։