WELCOME TO HOMENETMEN

IN CANADA

Facebook

Homenetmen Canada
Homenetmen Canada is in Artsakh.
Artsakh
Please Share, Comment & Tag your friends! let’s collectively get to our goal! Please use the link below or in our bio and go to the Homenetmen Matching Tab https://camam.akaraisin.com/ui/ArtsakhAid/donations/start?it=1&amt=500 @homenetmencanada @homenetmengamkmtl @homenetmentoronto @homenetmencambridge @homenetmenlaval2010 @homenetmenvancouver #parzrazeerparztrazoor
Homenetmen Canada
Homenetmen Canada
Հ.Մ.Ը.Մ. Գանատայի ընտանիքը, իր բոլոր մասնաճիւղերու առաւելագոյն ու հզօր աջակցութեամբ, կազմակերպած է մարդասիրական նիւթական օժանդակութեան՝ ի նպաստ Արցախին։
Հաւաքուած գումարը ուղղակի պիտի փոխանցուի Արցախի Ֆոնտի Հիմնադրամին։
Հ.Մ.Ը.Մ. Գանատան, մինչեւ $50.000, իւրաքանչիւր տրուած գումարին ինքն ալ իր մասնակցութիւնը պիտի բերէ համահաւասար գումարով։
Մեր նպատակն է, միասնական ճիգերով ընդհանուր գումարը $100.000-ի հասցնել։
Հետեւեցէ՛ք ստորեւ նշուած կապին, եւ անոր մէջէն ընտրէցէ՛ք «Homenetmen Matching» կատարելու ձեր նուիրատուութիւնները։
https://camam.akaraisin.com/ui/ArtsakhAid/donations/start?it=1&
Homenetmen Canada
Homenetmen Canada
ԱՆՄԱՀԱՑԱՒ` ՄԱՀՈՒԱՆ ՅԱՂԹԵԼՈՎ
(Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան ցաւակցագիրը` նահատակ սկաուտ եղբ. Էրիկ Գալստեանի ընտանիքին)

Սգակիր Գալստեան ընտանիք,
Երեւան,

Մեր բոլորին սիրելի եղբ․ Էրիկն ալ անմահացաւ մահուան յաղթելով։ Հայրենիքի հանդէպ սէրը զինք առաջնորդեց պատերազմի դաշտ, ուր ան քաջաբար մարտնչեցաւ եւ հերոսաբար նահատակուեցաւ՝ Արցախի պաշտպանութեան, հայութեան իրաւունքներուն եւ արժանապատուութեան ի խնդիր։
Եղբ. Էրիկի երկրաւոր կեանքը եղաւ կարճ, բայց ան կարողացաւ այդ կարճ կեանքն անգամ արժեւորել ազգասիրութեամբ եւ հայրենասիրութեամբ։ Ան հայրենիքի հանդէպ իր պարտքը կատարեց մեր բոլորին կողմէ, իսկ մեր պարտքը իրեն հանդէպ պիտի ըլլայ անշեղօրէն շարունակել իր ուղին, Հ.Մ.Ը.Մ.ի եւ հայրենիքի ծառայութեան ուղին։
Իր հերոսական նահատակութեամբ, եղբ. Էրիկ գնաց միանալու Հ.Մ.Ը.Մ.ական անմահներու այն փաղանգին, որ այսօր երկինքէն կը հսկէ հայկական բանակի սխրագործութիւններուն, միշտ բոլորին յիշեցնելով, թէ «Յաղթելու ենք»։
Այս առիթով, յանուն Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան կը խոնարհինք եղբ. Էրիկի յիշատակին դիմաց եւ կը հաստատենք, որ իւրաքանչիւր նահատակի հետ կը մեծնայ պատասխանատուութեան մեր բաժինը՝ հանդէպ մեր ժողովուրդին եւ անոր բազմաչարչար հայրենիքին։

Հ․Մ․Ը․Մ․Ի
ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ
Homenetmen Canada
Homenetmen Canada updated their cover photo.
Homenetmen Canada
Homenetmen Canada
Homenetmen Canada Humanitarian Matching Program

Homenetmen Canada, with the strong support of its chapters, have organized a humanitarian fund raising drive. All funds raised will go directly to the Artsakh Fund, Himnatram. Homenetmen Canada will match dollar for dollar, up to $50,000 - money raised through this effort. Together, our goal is to raise $100,000.

Please follow the link below and please ensure you select the Homenetmen Matching to make the donation : #homenetmencanada #homenetmentoronto #homenetmengamk #homenetmencambridge #homenetmenlaval #homenetmenvancouver #parzrazeerparztrazoor

https://camam.akaraisin.com/ui/ArtsakhAid/donations/start?it=1&
Homenetmen Canada
Homenetmen Canada
Հ.Մ.Ը.Մ-ական հերոս մը եւս միացաւ անմահներու փաղանքին, ննջէ խաղաղ եղբ. Էրիկ 🙏🏻
Կը խոնարհինք։